Dienstencentrum Janke Tromp wordt Doarpshus De Treffe

Waarom willen we een dorpshuis in Warns?

  • Onderlinge verbinding in Warns versterken

Om in de toekomst  te voorkomen dat cruciale voorzieningen uit het dorp dreigen te verdwijnen (zoals nu een ouderenvoorziening) willen we meer verbinding tussen al die clubjes en verenigingen in Warns. Zodat de een ook weet wat bij de ander speelt en er op tijd kan worden bijgesprongen  (als dat nodig is).

  • Mogelijkheid bieden voor allerlei dorpsactiviteiten voor jong en oud

We willen een dorpshuis voor iedereen. Niet alleen voor ouderen, maar voor alle leeftijdsgroepen en Warns. Wenselijk is is ook meer verbinding tussen deze leeftijdsgroepen.

  • Meer leven blazen in De Treffe

De Treffe is een groot en duur gebouw, midden in het dorp. De mogelijkheden van het gebouw zijn nog lang niet volledig benut. Zo is er een gymzaal die vaak leegstaat en een mooi sportveld. Er kan nog zoveel meer en ook ‘samen’ nog veel meer.

  • Samenwerking met gebiedsteam en thuiszorg

Om juist die mensen te bereiken voor wie de drempel naar de Treffe nog te hoog is, is een samenwerking tussen het dorpshuis en o.a. het gebiedsteam en thuiszorg van belang.  Medewerkers van deze  organisaties weten meer wat er speelt en waaraan behoefte kan zijn, omdat zij bij de mensen achter de voordeur komen. Zij kunnen hun cliënten activeren om te komen.