De ijsbaan is geopend

Der leit in moai laagje iis op de iisbaan en fane middei is de basisskoalle jeugd dan ek fan herte wolkom om de iizers under te bienen.

Er ligt een mooie ijsvloer op de ijsbaan en vanmiddag (10 januari 2024) zijn de basisschool kinderen dan ook van harte welkom om de ijzers onder te binden. Het liefst zagen we dat de ijsvloer nog een beetje dikker was maar gezien de vooruitzichten hebben we besloten om de baan toch open te doen.
We willen ieder dan ook vragen om een beetje afstand te houden. Als bestuur houden we het ijs uiteraard in de gaten. Mocht het ijs zich goed houden dan is iedereen uiteraard welkom om de eerste ijsmeters te maken. Eind van de middag kijken we even of de lichten vanavond aan gaan.

Ben je niet lid maar wil je wel komen schaatsen dan vragen wij hiervoor entree. Omdat we het graag veilig houden kan het zijn dan we “vol” zijn, leden krijgen dan voorrang op niet leden.

Alvast veel schaatsplezier