De gemeente

Onze gemeente wordt gevormd door de dorpen Molkwerum en Warns, alsmede de buurtschappen Skarl en Laaxum.

Van oudsher is Molkwerum een Nederlands Hervormde Gemeente, die de beschikking heeft over een fraai, intiem kerkgebouw: de Lebuïnuskerk. Voor diverse kerkelijke activiteiten wordt gebruik gemaakt van het multifunctionele dorpshuis “It Swannenest”.

Warns, met de bijbehorende buurtschappen, is een Protestantse Gemeente. Ook zij heeft de beschikking over een fraai kerkgebouw: de Johannes de Dooperkerk. Hier worden de meeste kerkelijke activiteiten gehouden; zo nodig maakt de gemeente gebruik van het naast de kerk gelegen multifunctionele dorpshuis ‘De Treffe’.  Het kerkgebouw in Warns is een kerkelijk monument.

Sinds 1991 vormen Warns en Molkwerum een combinatie en zij delen sedert 1992 een predikantsplaats. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot samenwerking op diverse terreinen.
Zo is er gemiddeld eenmaal per maand een gezamenlijke kerkdienst.

De kerkenraden van beide gemeentes vergaderen een aantal malen per jaar gezamenlijk.
Ook veel van de gemeentelijke activiteiten worden voor beide gemeentes gezamenlijk georganiseerd.

Wij zijn ook bezig met een eigen website voor de kerk. U kunt alvast kijken op www.pknwarns.nl

 

Zie verder bij het Beleidsplan 2015-2020