Cursus ‘Organisatie en Financiën’

Doarpswurk organiseert binnenkort een cursus ‘Organisatie en Financiën’ bestemd voor bestuursleden van dorpshuizen en dorpsbelangen in Fryslân. De cursus wordt gegeven in het kantoor van Doarpswurk te Raerd en is verdeeld over twee avonden, namelijk woensdag 10 en 24 april 2024.

Inhoud

Deze avonden zal onze ‘docent’ Theo Andreae meerdere onderwerpen behandelen, die inzicht vergen van bestuursleden in de organisatie en financiën van een dorpsbelang en dorpshuis. De cursisten krijgen informatie over de uitoefening van hun taak als bestuurder/penningmeester. Tijdens de bijeenkomsten komen de belangrijkste vaardigheden voor een bestuurder/penningmeester om goed te kunnen functioneren in het bestuur van een vereniging of stichting aan de orde, zoals financiële verantwoording, kascontrole en betalingsverkeer.

Voorbeelden van andere onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • De inrichting van een vereniging of stichting;
  • Rechtsvorm, statuten, inschrijving KvK, UBO;
  • Belastingen;
  • Contributiereglement, huishoudelijk reglement, kascontrole.

Naast de theorie is er gelegenheid voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen.

Praktisch informatie

Wat: cursus ‘Organisatie en Financiën’ voor dorpsbelang en dorpshuis
Wanneer: woensdag 10 en 24 april 2024
Tijdstip: van 19.30-21.00 uur
Voor wie: bestuurders en vooral penningmeesters van dorpshuizen en dorpsbelangen
Locatie: kantoor Doarpswurk, Buorren 28 te Raerd (Súdwest-Fryslân)

Kosten deelname

  1. Deze cursus is gratis als uw organisatie aangesloten is bij Doarpswurk.
  2. Is uw vereniging van dorpsbelang of uw stichting van het dorpshuis niet aangesloten, dan zijn de kosten € 20,= p.p.

    Wij checken de aanmeldingen en sturen de niet-aangesloten organisaties een formulier met iDEAL betaling. Pas na betaling is uw inschrijving definitief.

AANMELDEN

Per persoon en één per organisatie.
U kunt zich aanmelden via het formulier op onze website (klik op onderstaande groene button).
LET OP: er kunnen maximaal 16 deelnemers inschrijven, vol = vol!

Heeft u vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Eddy Lania, telefoonnummer 06 – 11 64 92 29