corona update

Op naar de zomer

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren kiezen we voor een thema: Zucht, zing en verzacht.
Drie kanten om te oefenen in deze tijd van beperkingen. Vanouds zijn de vijftig dagen naar Pinksteren ook bedoeld als een oefentijd. Na het feest van Pasen oefenen we ons in opnieuw leven. Dit jaar aan de hand van de drieslag: zucht, zing en verzacht.
ZUCHTEN helpt om vol te houden. Geef uiting aan wat je moeilijk en zwaar vindt. Niet om erin te blijven hangen, maar juist om het kwijt te raken. Zuchten kan ook deel zijn van bidden. Zuchten is verlangen dat het anders wordt. Door zo te zuchten kun je ook deel worden van Gods verlangen dat het anders wordt.
ZINGEN is als in- en uitademen. Een lied neemt je mee en jij brengt het lied verder. De dichter Willem Barnard schreef ‘je zingt zoals je drinkt: van dorst’. Zingen helpt je om een groter verhaal te beleven en nieuwe indrukken op te doen. Bovendien merk je dat jouw stem telt, jij mag gehoord worden. Je bent van betekenis.
VERZACHTEN is als een opdracht om naar elkaar om te zien. Probeer de harde kanten van moeilijke indrukken of een pijnlijke tijd te verzachten. Door aandacht te bieden, meeleven te tonen, oog te hebben voor wat nodig is. Dat verzachten geldt ook voor jou. Zorg goed voor jezelf, je bent een geliefd mens. Steun anderen en steun jezelf. ‘Wek mijn zachtheid weer’, Gezang 925.
Zo leven we toe naar de ZOMER. De zomer waarin de beperkende maatregelen rond corona hopelijk voorbij zijn. Maar ook de zomer waarover het gaat in Gezang 747: ‘Eens komt de grote zomer waarin zich ’t hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.’

zie hier voor de poster Op naar de zomer WARNS MOLKWERUM

De kerkdienst van Koudum / Warns / Molkwerum is op tv beschikbaar en dat is voor ouderen zonder computer wel zo prettig.
De dienst wordt aanstaande zondag uitgezonden op Omrop Súdwest, in de terugkerende cirkel van programma’s die zondag.
Dat betekent dat de kerkdienst te zien is vanaf 11.30 uur, 14.00 uur, 16.30 uur, 19.30 uur en 22.00 uur.