Kerken

Protestantse gemeente te Warns, Skarl en Laaxum. Kijk bij Protestante gemeente. Scriba; Lia Haijtema, Buorren 51, tel: 0514-682109. R.K. Kapel: dhr W.Bouma, Buorren 56, tel: 0514-681515. Doopsgezinde gemeente: K. Yntema,…

Lees verder Kerken

IJsclub

voorzitter: Steven Agricola,   
penningmeester: Froukje vd Goot,  
secretaris: Aukje Veldman,  
bestuursleden: Anne Jan Jongstra, Ben Dijkstra en Wytse Prins   
emailadres: iisclubwarns@live.nl

(meer…)

Lees verder IJsclub

EHBO

E.H.B.O. vereniging:  Secretaris: Mevr G Dijkstra-de Roos,  't  Noard 27.  8721 GB Warns. Email: g.y.dijkstra@ziggo.nl

Lees verder EHBO

Biljartclub

Voor vragen over de biljartclub "It griene lekken" kunt u terecht bij café op Warns, Wil Kuiper, 't Noard 13, tel 0514-681319    

Lees verder Biljartclub