Kerken

Protestantse gemeente te Warns, Skarl en Laaxum. Kijk voor meer info over de protestantse gemeente te Warns op www.pknwarns.nl Scriba; Lia Haijtema, Buorren 51, tel: 0514-682109. R.K. Kapel: Johanna de…

Lees verderKerken

IJsclub

voorzitter: Steven Agricola,   
penningmeester: Froukje vd Goot,  
secretaris: Aukje Veldman,  
bestuursleden: Anne Jan Jongstra, Ben Dijkstra en Wytse Prins   
emailadres: iisclubwarns@live.nl

(meer…)

Lees verderIJsclub

EHBO

E.H.B.O. vereniging:  Secretaris: Mevr G Dijkstra-de Roos,  't  Noard 27.  8721 GB Warns. Email: g.y.dijkstra@ziggo.nl

Lees verderEHBO