Pianolessen

Pianolessen Friesland Pianoles in de Zuidwesthoek van Friesland; zowel voor kinderen als volwassenen, van beginners tot vergevorderden.   Lees meer….  www.pianolessenfriesland.nl

Lees verder Pianolessen

Zangkoren

In Warns zijn de volgende zanggroepen actief.

  • Sjonggroep “Net seure mar sjonge”,
  • Zangkoor “CRESCENDO”,
  • Zangkoor “sKoar” (ús koar).

(meer…)

Lees verder Zangkoren

Vrouwen van Nu

Secr. mevr. Y.van Dijk-Bakker Koeweg 42 8715 EN Stavoren tel: 0514-681914 email: adenymkje@tiscali.nl "Vrouwen van Nu" zetten zich in voor de leefbaarheid van het platteland. Zij ontmoeten elkaar om hun…

Lees verder Vrouwen van Nu

Oranjevereniging

Voorzitter: Harmen Gerbrandy, Penningmeester: Peter Bouma/ Annique Aalders, Secretariaat: Marieta Wesselius-Dijkstra, leden: Thea Ketelaar, Jouke Tolsma, Bouwe Dijkstra, Antsje Bijsterbosch, Hessel v/d Goot. Mail adres is; oranjeverenigingwarns@gmail.com

Lees verder Oranjevereniging

Nat. Vereniging “De Zonnebloem”

Afd Stavoren e.o. Secretariaat: Mae Albade, Smitsstr 8, Stavoren tel 0514-682182 Bezoekers werk en koffieochtenden met de gasten van de Zonnebloem in "Us Nije Stee" en assisteren bij uitstapjes.

Lees verder Nat. Vereniging “De Zonnebloem”