voorbeeld tabs

Algemene gegevens Inleiding Bestuur Doelstelling / visie Beleidsplan Beloningsbeleid Verslag activiteiten Voorgenomen bestedingen Baten en lasten Toelichting Algemene gegevens Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse gemeente  te Warns, Skarl en LaaxumTelefoonnummer:0514-681575RSIN/Fiscaal…

Lees verdervoorbeeld tabs

Natuur

Warns, Skarl en Laaxum zijn bebouwd op de oude stuwwallen uit de ijstijd.  Tijdens het Saalien (die tot plm 130.000 jaar geleden duurde) breidden ijskappen vanuit Scandinavië zich uit over…

Lees verderNatuur

Historie

Het verleden Al in 1132 wordt de Wardesle (Warns) genoemd in de kapellenlijst van het klooster Sint Odulf te Staveren. In dezelfde lijst worden overigens ook een kapel in Laaxum…

Lees verderHistorie