Financiele gegevens

Financiele gegevens Doarpshûs De Treffe Himmelumerdyk 2c 8721 GT  Warns Telefoon: 06 27 92 63 70 E-mail: doarpshusdetreffe@gmail.com De stichting vanaf 1 augustus 2020 is aangemerkt als een ANBI stichting. RSIN 861503144.

Lees verder Financiele gegevens

Contact en info pagina

Bestuurlijk/Contact De stichting Dorpshuis De Treffe te Warns is op 29 juli 2020 opgericht.  (KvK nr. 78709865) De stichting vanaf 1 augustus 2020 is aangemerkt als een ANBI stichting. RSIN 861503144.…

Lees verder Contact en info pagina

Voorgeschiedenis

Wat ging aan het initiatief voor oprichting van Doarpshus De Treffe vooraf?Mei 2019 maakte de Stichting Vrienden van Janke Tromp bekend aan Dorpsbelang dat zij zich per 1 januari 2021…

Lees verder Voorgeschiedenis

Werkgroep en vrijwilligers

De werkgroep Dorpshuis Warns  bestaat op dit moment uit: Geeske Dijkstra Jan Dijkstra Klaas Jan Koenders Mieke Klessens Fritjof Brave Via de enquête hebben inwoners van Warns zich aan kunnen…

Lees verder Werkgroep en vrijwilligers

Activiteiten in Doarpshûs De Treffe

Bestaande activiteiten Zo veel mogelijk activiteiten die al plaatsvonden in het Dienstencentrum Janke Tromp zullen worden overgenomen als eigen activiteiten van Doarpshûs De Treffe. Nieuwe activiteiten We gaan in de…

Lees verder Activiteiten in Doarpshûs De Treffe

Enquête in april 2020

Om het dorpshuis van de grond te krijgen, wilden we aanvankelijk begin mei 2020 een "Dei fan us Doarpshus" organiseren samen met Doarpswurk. Dit is een organisatie die Dorpsbelangen ondersteunt…

Lees verder Enquête in april 2020

Visie en ideeën

Een uitgebreide omschrijving van de visie en de ideeën is te lezen in: Visie Dorpshuis Warns juni 2020 201021 Beleidsplan Dorpshuis De Treffe 2020 v2 vastgesteld-BT11273 Het visiestuk heeft de…

Lees verder Visie en ideeën

Pilot samen met Woudsend

Binnen de gemeente Sudwest-Fryslan spelen belangrijke thema's binnen de transformatie van het sociale domein. Dit betekent onder meer dat de gemeente wil onderzoeken hoe bijvoorbeeld een dorpsgemeenschap meer zelf voor…

Lees verder Pilot samen met Woudsend