Financiele gegevens

Financiele gegevens Doarpshûs De Treffe Himmelumerdyk 2c 8721 GT  Warns Telefoon: 06 27 92 63 70 E-mail: doarpshusdetreffe@gmail.com De stichting vanaf 1 augustus 2020 is aangemerkt als een ANBI stichting. RSIN 861503144.

Lees verderFinanciele gegevens

Voorgeschiedenis

Wat ging aan het initiatief voor oprichting van Doarpshus De Treffe vooraf? Mei 2019 maakte de Stichting Vrienden van Janke Tromp bekend aan Dorpsbelang dat zij zich per 1 januari…

Lees verderVoorgeschiedenis

Visie en ideeën

Een uitgebreide omschrijving van de visie en de ideeën is te lezen in: Visie Dorpshuis Warns juni 2020 201021 Beleidsplan Dorpshuis De Treffe 2020 v2 vastgesteld-BT11273 Het visiestuk heeft de…

Lees verderVisie en ideeën