Oudere berichten

Statuten 2022

Hier komen de nieuwe statuten te staan in conceptvorm omdat deze door de algemene leden vergadering moeten worden goedgekeurd. Statutenwijziging Vereniging Dorpsbelang Warns (Concept)

Lees verderStatuten 2022