Uitnodiging algemene ledenvergadering DB op 3 maart 2023

Algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum Datum                   : vrijdag 3 maart 2023Tijd                         : 20.00 uurPlaats                     : De Spylder, Warns AGENDA: Opening en vaststellen agenda Mededelingen Notulen jaarvergadering 18…

Lees verderUitnodiging algemene ledenvergadering DB op 3 maart 2023

Statuten 2022

Hier komen de nieuwe statuten te staan in conceptvorm omdat deze door de algemene leden vergadering moeten worden goedgekeurd. Statutenwijziging Vereniging Dorpsbelang Warns (Concept)

Lees verderStatuten 2022