Algemene informatie

Lidmaatschap Inwoners van Warns, Skarl en Laaxum kunnen lid worden van Dorpsbelang. Het lidmaatschap bedraagt € 5 per gezin, per jaar. Inning van de lidmaatschapsgelden geschiedt zoveel mogelijk per automatische…

Lees verder Algemene informatie

Inspiratiedocument

I Inleiding Warns is een sterk dorp in de mooie omgeving van het Nationaal Landschap Zuid West Friesland. Het ligt centraal ten opzichte van de Gaasterlandse bossen, de IJsselmeerkust en de…

Lees verder Inspiratiedocument

Jaarverslagen

  DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM JAARVERSLAG 2020 De jaarvergadering van Dorpsbelang, gepland voor 12 maart in de Spylder, is niet doorgegaan in verband met de Coronapandemie. In plaats daarvan…

Lees verder Jaarverslagen

Werkplan

Wurkplan 2021 Dorpsbelang zet zich in voor de leefbaarheid en de gemeenschap in Warns, Laaksum en Skarl. We behartigen onze belangen bij, onder andere, de gemeente en de provincie, en…

Lees verder Werkplan

Notulen jaarvergaderingen

NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM 2020 gehouden in De Spylder op vrijdag 6 maart 2020. Aanwezigen (66 !! personen): Bestuursleden: Stans Lowie, Hermien Schilstra, Klaas-Jan Koenders, Henk Kruijsdijk,…

Lees verder Notulen jaarvergaderingen