Algemene informatie

Lidmaatschap Inwoners van Warns, Skarl en Laaxum kunnen lid worden van Dorpsbelang. Het lidmaatschap bedraagt € 5 per gezin, per jaar. Inning van de lidmaatschapsgelden geschiedt zoveel mogelijk per automatische…

Lees verder Algemene informatie

Inspiratiedocument

I Inleiding Warns is een sterk dorp in de mooie omgeving van het Nationaal Landschap Zuid West Friesland. Het ligt centraal ten opzichte van de Gaasterlandse bossen, de IJsselmeerkust en de…

Lees verder Inspiratiedocument

Jaarverslagen

DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM JAARVERSLAG 2019 Begin van het jaar hebben wij als gasten ontvangen Annelies Nijboer van het Gebiedsteam Súdwest Fryslân en Gerbrig Fekken van het Sociaal Domein…

Lees verder Jaarverslagen

Werkplan

WURKPLAN 2018 De werkgroep MFA De werkgroep MFA is het afgelopen jaar druk in overleg geweest met de gemeente en Woon Friesland voor een voor de verenigingen betaalbare sportaccommodatie. De…

Lees verder Werkplan

Notulen jaarvergaderingen

NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM gehouden in De Spylder op vrijdag 1 maart 2019.   Aanwezigen (38 personen): Bestuursleden: Stans Lowie, Geert Slump, Hermien Schilstra, Klaas-Jan Koenders, Henk…

Lees verder Notulen jaarvergaderingen