Agenda lijstweergave

21 april 2021
  • Kerkenraad Warns, kerk

13 mei 2021
  • Hemelvaart: Dauwtrappen Warns, Molkwerum

23 mei 2021
  • Pinksteren Hagepreek Warns en Molkwerum