Buurtzorg

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis.

Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging.

Voor informatie flyer Gaasterland Morra oktober 2016