Bewonersbrief nieuws rondweg Warns (5 mei 2023)

Fase 1 (rotonde)

De tijdelijke bypass, ter hoogte van de nieuwe rotonde, is aangebracht en in week 14 (maandag 3 april 2023) in gebruik genomen. Vanaf deze week zijn we aan de slag met de realisatie van de rotonde. Via de bypass blijven de straten Buorren, Middelweg en Het Noard tijdens deze fase bereikbaar. (Dit betreft fase 1 van de rotonde.) De bypass wordt in week 21 weer uit gebruik genomen. Verkeer kan op dit moment over de nieuwe rotonde. Aansluitend van fase 1 van de rotonde zal er gestart worden met fase 1 Himmelumerdyk.

Fase 1 (Himmelumerdyk)

In week 21 (vanaf 22 mei ’23) gaan wij aan de slag met de aansluiting van de rondweg op de Himmelumerdyk, tussen Warns en Hemelum. Tijdens deze werkzaamheden aan de Himmelumerdyk zal het verkeer omgeleid worden via Laaksum. Fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijk fietspad om Warns te bereiken. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting 2 weken duren.

Fase 2 (Himmelumerdyk en rotonde)

HIMMELUMERDYK
Nadat de rondweg op de Himmelumerdyk is aangesloten, gaan we verder met fase 2 van de Himmelumerdyk. Dit houdt in dat we richting het Dorp Warns de weg gereed maken. Deze werkzaamheden hebben voor een deel overlap met fase 1 (Himmelumerdyk). Gedurende fase 2 kan doorgaand verkeer via de nieuwe rondweg rijden.
ROTONDE
Nadat de rondweg op de Himmelumerdyk is aangesloten, gaan we verder met fase 2 van de rotonde. Deze werkzaamheden betreffen de aansluiting realiseren richting Stavoren op de Middelweg. Verkeer kan gebruik maken van de rotonde en rondweg. De Middelweg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten. Verkeer Stavoren kan tijdens deze fase de omleiding volgen.
Deze beide fasen zullen gelijktijdig plaats vinden.

Fase 3 (rotonde)

Realiseren aansluiting zuidzijde van de rotonde op de Buorren Tijdens deze werkzaamheden is de zuidzijde van de rotonde (richting de Buorren) gestremd. Door de rondweg (tijdelijk) te gebruiken, kan het verkeer via de oostzijde/Himmelumerdyk Warns bereiken. Fietsverkeer kan nog steeds over de Buorren.

Fase 4 (rotonde)

Realiseren aansluiting noordzijde op Het Noard. Tijdens deze werkzaamheden is de noordzijde van de rotonde (richting Het Noard) gestremd. Deze week zal het verkeer via Stavoren van de straat Buorren naar Het Noard moeten, en andersom Fietsverkeer kan nog steeds over Het Noard.

Deklaag

Voor het aanbrengen van de asfaltdeklaag incl. belijning zal een gehele afsluiting plaatsvinden, hierover ontvang u later meer informatie. Wij proberen deze stremming zo kortstondig mogelijk te laten zijn, om de overlast voor de omgeving maximaal te beperken.

Planning afhankelijk van het weer

Voor dit werk zijn we sterk afhankelijk van het weer. Als we door het weer onze planning niet kunnen nakomen, dan informeren wij u hier natuurlijk over.

Blijft mijn huis bereikbaar?

Tijden de werkzaamheden blijft uw woning altijd te voet bereikbaar en hulpdiensten kunnen uw perceel te allen tijde bereiken bij calamiteiten.

Meer informatie

We kunnen niet voorkomen dat u tijdens de werkzaamheden (beperkte) overlast heeft, bijvoorbeeld door geluid en een minder goede bereikbaarheid. Wij vragen voor uw begrip en doen er alles aan om deze overlast te beperken. Veiligheid en bereikbaarheid staan daarbij voorop. We vragen u dan ook om tijdens de werkzaamheden eventuele aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen en de (verkeers)afzettingen niet weg te halen.
HEEFT U VRAGEN?
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de projectcoördinator H. Weessies 0594 – 55 24 00
Kan een afbeelding zijn van blauwdruk, plattegrond, kaart, radar en de tekst 'FASE1-Himmelumerdyk FASE -Himmelumerdyk Stremming fase 1 Stremming fase 1 Bypass fietsverkeer'
Kan een afbeelding zijn van plattegrond, blauwdruk, kaart en tekst