Begraafplaats

Begraafplaats PKN Gemeente Warns, Skarl en Laaxum

Rondom de Johannes de Dooperkerk ligt de begraafplaats van de PKN gemeente Warns, Skarl en Laaxum. Het is een kleine begraafplaats welke in 2012 is uitgebreid. De begraafplaats telt 460 graven, urnengraven en een urnenmuur. Er zijn nog circa 140 vrije graven beschikbaar.

Per 1 januari 2016 is dhr. Gabe Valk na 50 jaar gestopt als beheerder van de begraafplaats. Het beheer van de begraafplaats is vanaf deze datum als volgt:

Beheer kerkhof en graven:
Jan de Vries
Telefoon (0514) 682193/ Mobiel: 06-34538431

Kosterschap rondom rouwdiensten:
Harmen Gerbrandy
Telefoon (0514) 682103/ Mobiel: 06-46790659

Administratie:
Jelleke de Vries
Telefoon (0514) 682193/ Mobiel: 06-23819109
Emailadres: beheerbegraafplaatswarns@gmail.com
Bankrekeningnummer: NL08RABO 0367 8017 95

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”
De begrafenissen worden meestal verzorgd door de plaatselijke in 1917 opgerichte begrafenisvereniging “De Laatste Eer”. De dragers dragen de overledene naar zijn of haar laatste rustplaats. Vaak voorafgaand door een omgang om het kerkhof. Info: delaatsteeerwarns.nl

Nieuwe bode
Per 1 mei is mevrouw Anne Joose uit Koudum bode van bovenstaande begrafenisvereniging. Zij is dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer 06-33028383

Afscheidsvieringen door derden
Ook is de kerk beschikbaar voor afscheidsvieringen door derden. Informatie hiervoor kunt u verkrijgen bij Harmen Gerbrandy.

Namens de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Warns, Skarl en Laaxum

Klik hier voor het reglement voor het beheer van de Protestantse Gemeente te warns, Skarl en Laaxum

Een interessante website is: www.graftombe.nl kiezen voor Friesland, Nijefurd, Warns.