Basisschool De Meiboom

De Basisschool in Warns heet De Meiboom. De school zit onder 1 dak met de peuterspeelzaal en het Doarpshus De Treffe in het MFA midden in het dorp.

Belangrijke info voor ouders is te vinden op de digitale schoolgids.

De Meiboom, Himmelumerdijk 2a, 8721 GT Warns, tel 0514 682050, www.demeiboomwarns.nl