Glasvezel voor de hele Mienskip, wij gaan ervoor!

De allerhoogste tijd voor een update voor de inwoners van de kleine kernen in Noard- en Súdwest Fryslân. Dat hadden we beloofd, maar het bleek niet eenvoudig. Gezien de omvang en complexiteit van het gebied heeft dit langer geduurd dan eerder aangegeven is. Ons motto is en blijft glasvezel voor de hele Mienskip. Met dat doel voor ogen hebben we alle mogelijke scenario’s in kaart gebracht en kunnen we nu duidelijkheid geven.
(meer…)

Lees verder Glasvezel voor de hele Mienskip, wij gaan ervoor!

AED/reanimatie training Warnsers eo

De AED training voor Warnsers eo staat gepland op maandag 25 november as om 19.30 in MFA “De Treffe” te Warns. Kosten zijn € 5,00 pp incl. koffie/thee. De training…

Lees verder AED/reanimatie training Warnsers eo

Foppe Visser Stichting

De Foppe Visser Stichting heeft diverse projecten in Molkwerum en Warns ondersteund en laat u weten dat er weer een verzoek om financiële steun kan worden ingediend. (meer…)

Lees verder Foppe Visser Stichting