Natuur

Warns, Skarl en Laaxum zijn bebouwd op de oude stuwwallen uit de ijstijd.  Tijdens het Saalien (die tot plm 130.000 jaar geleden duurde) breidden ijskappen vanuit Scandinavië zich uit over…

Lees verderNatuur

Historie

Het verleden Al in 1132 wordt de Wardesle (Warns) genoemd in de kapellenlijst van het klooster Sint Odulf te Staveren. In dezelfde lijst worden overigens ook een kapel in Laaxum…

Lees verderHistorie

IJsclub

voorzitter: Steven Agricola,   
penningmeester: Froukje vd Goot,  
secretaris: Aukje Veldman,  
bestuursleden: Anne Jan Jongstra, Ben Dijkstra en Wytse Prins   
emailadres: iisclubwarns@live.nl

(meer…)

Lees verderIJsclub

EHBO

E.H.B.O. vereniging:  Secretaris: Mevr G Dijkstra-de Roos,  't  Noard 27.  8721 GB Warns. Email: g.y.dijkstra@ziggo.nl

Lees verderEHBO