Oranjevereniging

Voorzitter: Harmen Gerbrandy, Penningmeester: Peter Bouma/ Annique Aalders, Secretariaat: Marieta Wesselius-Dijkstra, leden: Thea Ketelaar, Jouke Tolsma, Bouwe Dijkstra, Antsje Bijsterbosch, Hessel v/d Goot. Mail adres is; oranjeverenigingwarns@gmail.com

Lees verderOranjevereniging

Kerken

Protestantse gemeente te Warns, Skarl en Laaxum. Kijk voor meer info over de protestantse gemeente te Warns op www.pknwarns.nl Scriba; Lia Haijtema, Buorren 51, tel: 0514-682109. R.K. Kapel: Johanna de…

Lees verderKerken