Oranjevereniging

Voorzitter: Harmen Gerbrandy, Penningmeester: Peter Bouma/ Annique Aalders, Secretariaat: Marieta Wesselius-Dijkstra, leden: Thea Ketelaar, Jouke Tolsma, Bouwe Dijkstra, Antsje Bijsterbosch, Hessel v/d Goot. Mail adres is; oranjeverenigingwarns@gmail.com

Lees verder Oranjevereniging

Nat. Vereniging “De Zonnebloem”

Afd Stavoren e.o. Secretariaat: Mae Albade, Smitsstr 8, Stavoren tel 0514-682182 Bezoekers werk en koffieochtenden met de gasten van de Zonnebloem in "Us Nije Stee" en assisteren bij uitstapjes.

Lees verder Nat. Vereniging “De Zonnebloem”

Kerken

Protestantse gemeente te Warns, Skarl en Laaxum. Kijk bij Protestante gemeente. Scriba; Lia Haijtema, Buorren 51, tel: 0514-682109. R.K. Kapel: dhr W.Bouma, Buorren 56, tel: 0514-681515. Doopsgezinde gemeente: K. Yntema,…

Lees verder Kerken

Dorpskrant De Warnser Poarte

Zes maal per jaar verschijnt de dorpskrant Warnser Poarte. Naast vaste rubrieken zoals informatie van Dorpsbelang, het weer, de natuur, de geschiedenis van Warns en een interview leest u berichten…

Lees verder Dorpskrant De Warnser Poarte

Doarpshus De Treffe

Doarpshus De Treffe bevindt zich aan de achterzijde van de basisschool de Meiboom, grenzend aan de gymzaal en het sportveld. Het is een fijn en toegankelijk dorpshuis voor alle leeftijdsgroepen. Alle…

Lees verder Doarpshus De Treffe