voorbeeld tabs

Algemene gegevens Inleiding Bestuur Doelstelling / visie Beleidsplan Beloningsbeleid Verslag activiteiten Voorgenomen bestedingen Baten en lasten Toelichting Algemene gegevens Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse gemeente  te Warns, Skarl en LaaxumTelefoonnummer:0514-681575RSIN/Fiscaal…

Lees verder voorbeeld tabs

Inspiratiedocument

I Inleiding Warns is een sterk dorp in de mooie omgeving van het Nationaal Landschap Zuid West Friesland. Het ligt centraal ten opzichte van de Gaasterlandse bossen, de IJsselmeerkust en de…

Lees verder Inspiratiedocument

Jaarverslagen

  DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM JAARVERSLAG 2020 De jaarvergadering van Dorpsbelang, gepland voor 12 maart in de Spylder, is niet doorgegaan in verband met de Coronapandemie. In plaats daarvan…

Lees verder Jaarverslagen

Werkplan

Wurkplan 2021 Dorpsbelang zet zich in voor de leefbaarheid en de gemeenschap in Warns, Laaksum en Skarl. We behartigen onze belangen bij, onder andere, de gemeente en de provincie, en…

Lees verder Werkplan

Notulen jaarvergaderingen

NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM 2020 gehouden in De Spylder op vrijdag 6 maart 2020. Aanwezigen (66 !! personen): Bestuursleden: Stans Lowie, Hermien Schilstra, Klaas-Jan Koenders, Henk Kruijsdijk,…

Lees verder Notulen jaarvergaderingen

Dorpstuin De Griene Poarte

Warns heeft haar eigen dorpstuin genaamd De Griene Poarte. Het is een groentetuin, leerschool en ontmoetingsplek voor jong en oud. Iedereen kan meehelpen en oogsten. Op een stuk grond aan…

Lees verder Dorpstuin De Griene Poarte

Zangkoren

In Warns zijn de volgende zanggroepen actief.

  • Sjonggroep “Net seure mar sjonge”,
  • Zangkoor “CRESCENDO”,
  • Zangkoor “sKoar” (ús koar).

(meer…)

Lees verder Zangkoren

Vrouwen van Nu

Secr. mevr. Y.van Dijk-Bakker Koeweg 42 8715 EN Stavoren tel: 0514-681914 email: adenymkje@tiscali.nl "Vrouwen van Nu" zetten zich in voor de leefbaarheid van het platteland. Zij ontmoeten elkaar om hun…

Lees verder Vrouwen van Nu