Algemene informatie

Lidmaatschap

Inwoners van Warns, Skarl en Laaksum kunnen lid worden van Dorpsbelang. Het lidmaatschap bedraagt € 5 per gezin, per jaar. Inning van de lidmaatschapsgelden geschiedt zoveel mogelijk per automatische incasso in april.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het op deze pagina te downloaden Machtigingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij de penningmeester of gescanned te sturen naar ons
e-mailadres info@warns.nl
Het bestuur behartigt de belangen van alle inwoners van Warns, Skarl en Laaksum.

Warnser vlag

Hij is nog steeds te koop: de Warnser vlag.
Nu voor € 15,-
De maten zijn 100 x 150 cm.
Contactpersoon: Marieke de Vries, ’t Sou 47, 06 – 159 598 69