Aftrap rondweg Warns

De rondweg Warns wordt aangelegd. Afgelopen vrijdag heeft Gedeputeerde Friso Douwstra van provincie Fryslân en wethouder Michel Rietman het bouwbord onthuld met leerlingen van basisschool De Meiboom. Ook hebben de leerlingen symbolisch een meiboom overhandigd en vroegen daarmee aandacht voor de bomen. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de totstandkoming van de rondweg. Inwoners en leden van plaatselijke belangen Warns, Hemelum en Stavoren waren aanwezig bij dit startmoment.

De aanleg van de rondweg Warns-zuid maakt onderdeel uit van het project ontsluiting Stavoren. Het project bestaat uit drie onderdelen; een fietspad van Warns-Stavoren, een rondweg bij Hemelum en een rondweg bij Warns-Zuid. Het project heeft als doel om de toegankelijkheid en veiligheid te verbeteren en de verkeershinder en overlast te verminderen.

Het fietspad en de rondweg bij Hemelum zijn al klaar. Met het laatste onderdeel, rondweg Warns-Zuid, is nu een start gemaakt. Het werk wordt uitgevoerd door Koninklijke Sjouke Dijkstra en zal eind 2023 klaar zijn.