AED

Een AED of hartstarter is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand.

In Warns zijn de AED’s te vinden bij

  • “De Spylder”
  • op ‘t Sou 61 (weegbrug van de fam. Swart)
  • Huisartsen praktijk (Janke Trompstrjitte 6).

Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het gestoorde hartritme doen stoppen. Als er op de plaats waar iemand een hartstilstand krijgt een AED aanwezig is, dan stijgt de kans op overleven van circa 10% naar 40 tot 50%. Alleen in Nederland al gaat het dan om duizenden levens. De meest voorkomende oorzaak van een plotselinge hartstilstand is ventrikelfibrillatie, een onregelmatig samentrekken van hart. De enige manier waarop ventrikelfibrillatie behandeld kan worden is met een defibrillator ofwel een AED (Automated External Defibrillator). Iedereen kan een AED leren gebruiken. Een korte cursus is voldoende.  Deze worden gegeven door de EHBO groep.