Activiteiten in het Doarpshus De Treffe

Bestaande activiteiten

De activiteiten in het Doarpshus De Treffe zijn allereerst de activiteiten die al plaatsvonden in het Dienstencentrum Janke Tromp.

Dit zijn: de oranjevereniging, de begrafenisvereniging, de damclub, de EHBO, de christelijke plattelandsvrouwen, de ijsclub, WSV, de protestantse kerk, de zonnebloem, het tentfeest van Warns, volksdansen, Yoga, Qi-gong, koersbal, de schildersclub, klaverjassen en Dogswork.

Nieuwe activiteiten

We gaan in de komende maanden actief met de inwoners van Warns aan de slag om nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor het Doarpshus De Treffe. We gaan er van uit dat de koop van De Treffe door de gemeente rond komt. Als dit definitief is, kunnen we de andere ruimten binnen De Treffe bij het Dorpshuis  betrekken (zoals de gymzaal).

Sociale activiteiten

Verder gaat Dorpsbelang Warns een pilot aan met Dorpsbelang Woudsend of we ook moeilijker bereikbare inwoners kunnen betrekken bij het Dorpshuis. Door activiteiten te ontwikkelen die bij wensen en behoeften van deze inwoners aansluiten en waar mogelijk hen ook een functie te geven in het Doarpshus.