WERKPLAN 2017
 
Een aantal zaken verschijnen iedere keer weer op de agenda van Dorpsbelang.
Zo is er één keer per jaar overleg met de dorpen/steden uit Oud Nijefurd.
Ook schuift de wethouder samen met de dorpencoördinator één keer per jaar bij ons aan om belangrijke zaken door te spreken.
Voor dit jaar o.a.: 
• goed en betaalbaar MFA;
• snel internet: glasvezel in buitengebied;
• slechte staat wegen/trottoirs op 't Noard;
• trieste aanblik parkeerplek onder aan it Klif;
• gevaarlijke situatie bermen Seedyk Laaksum-Mirns.
 
Daarnaast zijn er nog verschillende werkgroepen actief.
• De meest in het oog springende op dit moment is “de Dorpstuin”, wat is er al veel geplant en gezaaid daar aan de Skarlerdyk, super!
• Ook de werkgroep MFA is nog steeds druk “yn petear” met de gemeente en Woon Friesland. Het streven is om in de loop van het jaar voor alle partijen een passende oplossing te hebben gevonden;
• Warns op glês, de groep voor snel internet zit momenteel “in de wachtkamer” bij de provincie;
• Werkgroep N359-ontsluiting Stavoren. Het fietspad Warns-Stavoren is officieel geopend. In Hemelum gaat binnenkort ook de schop de grond in, de werkgroep (dus ook met leden uit Hemelum en Stavoren) gaat ook nog vol voor het laatste traject: rondweg Warns.
 
Tot slot: kijkt u gerust eens onder het kopje werkgroepen welke er nog meer actief zijn en mocht u zich ergens bij aan willen sluiten of iets geheel nieuw op willen zetten, meldt u zich dan aan bij één van de bestuursleden.