Werkgroep Ontsluiting N359 – Stavoren

De werkgroep wordt gevormd door bestuursleden/vertegenwoordigers van de plaatselijke belangen van Hemelum, Warns en Stavoren. Zij heeft als doel de belangen van de inwoners van deze dorpen te behartigen bij het tot stand komen van de ontsluiting van Stavoren vanaf de N359.

Namens DB Warns hebben de bestuursleden Stans Lowie en Geert Slump zitting in de werkgroep".


Werkgroep Oude Paden Nieuwe Wegen

Door de werkgroep zijn een aantal paden aan de Provincie Friesland voor realisatie aangeboden (bekijk deze wandelpaden hier). De provincie heeft er echter voor gekozen andere paden binnen de regio te realiseren. De werkgroep is nu aan het onderzoeken of er toch een aantal oude paden in en om Warns weer hersteld kunnen worden.

Contactpersoon: J. Dijkstra en Jorrit Jacobi
0514 – 79 50 14


Werkgroep energie en duurzaamheid

Er is sinds kort door Dorpsbelang een duurzaamheidswerkgroep opgericht. Deze gaat zich bezig houden met  energiebesparing , maar ook met alle onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, die van belang kunnen zijn voor Warns. Het voorstel is dat er door Dorpsbelang binnen de dorpsgemeenschap een aantal mensen worden aangezocht om zitting te nemen in deze groep. Er zullen vanuit Dorpsbelang een of twee leden zitting nemen in deze groep, die verslag uitbrengen aan Dorpsbelang. Verder verwachten we dat de groep zelfstandig opereert en ook zelf aan de weg timmert op allerlei manieren, waaronder via de WP.
In steeds meer dorpen worden interessante en haalbare initiatieven ontwikkeld. Meer hierover is te vinden op www.netwerkduurzamedorpen.nl

Vanauit DB zit Stans Lowie in deze werkgroep


Dorpshaven

Havenmeester:
Jan Dijkstra
Skarl 21
721 EX Warns
0514 – 79 50 14

De haven is uitsluitend bedoeld voor ingeschrevenen in de gemeente Nijefurd en wonende in de plaatsen Warns, Skarl en Laaxum. De ligplaatshouder is alleen gerechtigd een schip op de toegewezen plaats neerleggen, dat ook daadwerkelijk zijn bezit is.

De haven heeft als doel de plaatselijke bevolking gelegenheid te geven tegen een zeer betaalbaar tarief een ligplaats te kunnen huren. De haven beschikt in hoofdzaak over kleine ligplaatsen.

Download het inschrijfformulier jachthaven hier


Buurtbus

Vanuit DB houdt Marion Rink de gang van zaken bij de buurtbus in de gaten.


Internet en Glasvezel

Deze werkgroep houdt nauw contact met de overige initatiefgroepen binnen de gemeente en provinsie. De provinsie heeft aangegeven dat geheel Friesland binnen een aantal jaren op glasvezel moet zijn aangesloten. Op dit moment is het wachten op de aanbesteding van de provinsie. Wie deze klus mag uitvoeren. Zodra dit bekend is, kan deze werkgroep weer verder. De werkgroep houdt iedereen op de hoogte via de WP.

Vanuit DB zitten Jorrit Jacobi en Stans Lowie in deze werkgroep.


Tuingroep

Vanuit het dorp is een initiatie gestart om een dorpstuin aan te leggen. Deze bevindt zich op de Skarlerdyk en ook de bakken bij het kombord van Warns hoort bij deze werkgroep. Via de WP wordt iedereen op de hoogte gehouden.

Contactpersoon vanuit DB is Henske Nijenhuis